naše cesta může být i Vaše.

Fair Venture s.r.o. je konzultační a podpůrná společnost v oblasti společenské odpovědnosti (CSR) a firemní udržitelnosti. Pomůžeme Vám zavést společenskou odpovědnost do firmy a staneme se Vaším partnerem pro udržitelné podnikání.

 

Na konci naší spolupráce před Vámi bude firma, která je atraktivní pro své zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery.
Firma 21. století, která je moderní se vším všudy, přispívá pro dobro planety a je inspirací pro ostatní.
Firma, na kterou můžete být hrdí! 

Bude před Vámi Udržitelná firma


kdo jsme?

Náš CSR report naleznete zde:

CSR report

Jsme zapojeni do sítě:

Sustainable natives

Aktuality

Co nabízíme

tvoříme udržitelné firmy.

Od revize udržitelnosti po CSR report. Komplexní zavádění společenské odpovědnosti

Zelený audit a benchmarking.

K udržitelnosti systematicky.

Kvalitní firemní kultura a interní komunikace / neurokoučink.

Realizujeme udržitelné projekty a procesy.

Zpráva o udržitelnosti.

Vzdělávání v udržitelnosti.

Náš přístup

udržitelnost se skrývá uvnitř firmy.

K našim klientům přistupujeme individuálně, navazujeme osobní kontakt a vedeme dialog.

Zavádění společenské odpovědnosti a udržitelnosti u nás nezačíná ani nekončí odpovědnými aktivitami či zpracováním CSR reportu. Změna probíhá především v lidech, v jejich myšlení a přístupu. Klademe důraz na interní i externí komunikaci, porozumění a uvědomění si podstaty udržitelnosti. 

A naše vize? Vy jako zdravá, odpovědná, trvale prosperující a férová firma.

 


Proč udržitelná firma

společenská odpovědnost je Vaše příležitost.

Spolu s udržitelností přichází spousta dalších výhod! Shrnuli jsme 9+1 důvodů proč s námi zavést CSR strategie do firmy:

Zviditelníte se na trhu

Dle studie Ipsos z května 2018 má odpovědná firma 3x větší šanci být doporučena dál. Při rozhodování o nákupu produktu posuzuje společenskou odpovědnost firmy 53% zákazníků.

Získáte vyšší důvěryhodnost u bank a institucí

Banky a instituce důvěřují více firmám, které mohou doložit CSR report k ostatním firemním výkazům.

Budete atraktivním zaměstnavatelem

78% zaměstnanců se zajímá o společenskou odpovědnost zaměstnavatele a 94% vysokoškoláků generace Y a Z upřednostňují společensky odpovědnou jako svého zaměstnavatele, dokazují studie.

Budete o krok napřed oproti legislativě EU

Od roku 2017 EU nařídila nefinanční reporting velkým korporátům a tento trend bude zesilovat.

Otevřou se Vám dveře do světa

Mnohé nadnárodní firmy vyžadují od svých dodavatelů prokázání jejich společenské odpovědnosti.

Stabilizujete své ekonomické, envi. i soc. prostředí

Dle studie KPMG se s příchodem ekonomické krize rapidně navýšil počet firem, které implementovaly společenskou odpovědnost a stabilizovaly tak své ekonomické, sociální a environmentální prostředí, aby docílily udržitelnosti.

Vygenerujete finanční úspory

Odpovědný přístup k podnikání šetří finance předcházením fluktuaci a plýtvání energiemi a jinými zdroji.

Definujete si firemní identitu

Společenská odpovědnost přirozeně vede k vyjasnění kultury, vize a hodnot ve firmě a definuje vaši unikátnost.

Vytvoříte si originální tvář

Moderně zpracovaný CSR report slouží jako kronika společnosti i jako upřímný marketingový nástroj, který zkvalitní Vaši image.

Přispějete „Vaší troškou do mlýna“ pro lepší svět!

Implementací CSR přispějete k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDG) či prostě zlepšíte situaci ve svém okolí.


Kontakt

spojte se s námi ještě dnes.

+420 724 294 411

+420 728 076 613

info@fairventure.cz