Revize udržitelnosti

Zelený audit a benchmarking.

Udržitelnost je pro firmy příležitostí, jak snížit své náklady a získat konkurenční výhodu. 

Zmapujeme udržitelnost ve Vaší firmě a definujeme  silné a slabé stránky. 
Za pomoci profesionálních nástrojů vyhodnotíme firmu v environmentální, sociální i ekonomické oblasti. Podíváme se například na spotřebu energií, nakládání s odpady, vztahy s dodavateli a místní komunitou, situaci na pracovišti atd. 

Porovnáme výsledky s konkurencí v rámci regionu, typu firmy nebo průmyslu. Každé odvětví má svá specifika. Benchmarking pomůže odhalit, v čem jste leader a kde se skrývá výzva ke zlepšení.

Doporučíme další kroky, jak postupovat k vytváření udržitelnější firmy. Některá opatření jsou zdlouhavá a nákladná a jiná naopak snadná a finančně výnosná. Navrhneme Vám individuální plán “na míru”.

Kontakt

spojte se s námi ještě dnes.

+420 724 294 411

+420 728 076 613

info@fairventure.cz