CSR Report

Zpráva o udržitelnosti.

CSR report pro Vás rádi zpracujeme

V CSR reportu (neboli Zprávě o udržitelnosti) organizace komunikuje, jaké jsou její dopady na společnost a životní prostředí, a co dělá pro to, aby byla odpovědnější a udržitelnější. Zpracování CSR reportu má již svá daná pravidla, kterými je nutné se řídit.

Proto je výhodné nechat jeho zpracování na profesionály.

Zpracování dopadů podle mezinárodní metodiky GRI (Global Reporting Initiative) – světově nejpoužívanější metodika pro CSR reportování.

Zpracování dopadů podle německé metodiky DNK (Deutscher Nachhaltigkeits Kodex) – vhodné také pro malé a střední podniky.

Vytvoření individuálních indikátorů podle potřeb firmy – abyste mohli sledovat i to co nikdo jiný.

Stylistické a grafické zpracování reportu a jeho komunikace – aby o tom věděli všichni uvnitř i vně organizace.

Hodnocení a benchmarking – budete vědět, v čem a jak jste udržitelní a jak si stojíte vůči konkurenci.

Určení cílů – společně definujeme, jakých cílů můžete dosahovat v příštích letech.

Kromě zpracování reportu nabízíme i další služby zavádění společenské odpovědnosti, které vedou k vytvoření udržitelné firmy. Více se o tom dočtete zde.

 

Kontakt

spojte se s námi ještě dnes.

+420 724 294 411

+420 728 076 613

info@fairventure.cz