5 příznaků udržitelné firmy



    Kdejaká firma se dnes považuje za zelenou, udržitelnou, společensky odpovědnou, ekologickou nebo environmentálně uvědomělou. Často to však zůstává pouze u slov a reklamy. Čím se tedy vyznačuje firma, která na sobě opravdu pracuje a směřuje k vyšší udržitelnosti? 

    1. Má své poslání

    Udržitelná firma je taková firma, která má kromě svého ekonomického cíle také společenské poslání, jež si definovala na základě svého podnikání a názoru zaměstnanců. Toto poslání vzniká z podstaty činnosti firmy v kombinaci se specifickou firemní kulturou a obvykle přispívá k lepší situaci ve společnosti nebo na planetě.

    Například vzdělávací agentura může usilovat o větší povědomí o udržitelnosti, výrobce mléčných výrobků - hledat lepší způsoby chovu dobytka a mléčných alternativ. A právnická kancelář - zastupovat více sociálně slabých občanů. Hotel může učit své hosty, jak chránit místní přírodní rezervace nebo historické památky. A marketingová kancelář - inspirovat své klienty v environmentálně odpovědných řešeních reklamy atd.

    2. Její zaměstnanci jsou na ni hrdí

    Udržitelná firma si uvědomuje, že zaměstnanci jsou jejím nejcennějším pokladem. Právě v nich se skrývá potenciál, stát se unikátní a osobitou organizací. Zapojuje je proto do rozhodování, zohledňuje jejich názor, dbá o to, aby měli možnost podílet se na projektech, které je baví apod. A naopak, dobří zaměstnanci nejsou pouze produktivní, ale podílejí se i na formování firmy, čímž získávají pocit sounáležitosti a jsou ochotni vymýšlet a přinášet společnosti své vlastní nápady a celkově se podílet na jejím budování. Firma, která se takto chová, se zároveň stává i atraktivním zaměstnavatelem pro potencionální kvalitní uchazeče o práci.

    3. Sleduje a snižuje své negativní dopady na společnost a životní prostředí

    Udržitelná firma se nejen soustředí na své zaměstnance, ale na všechny aspekty své činnosti. K tomu slouží tzv. Revize udržitelnosti, kde si vedení vyjasní, jaký má vliv na společnost a životní prostředí. A tuto “nefinanční výkonnost” systematicky zlepšuje a transparentně o ní informuje ve svém CSR Reportu.

    4. Podporuje aktivity pro lepší svět

    Vytváření odpovědných aktivit navenek a podpora neziskových a jiných organizací by měly následovat až poté, co firma nastaví kvalitní vztahy se svými zaměstnanci a zreviduje své negativní dopady. Avšak často je podpora dobročinných aktivit to jediné, k čemu se firmy uchýlí, přičemž se vyhýbají interní revizi a inovacím. 

    Podpora občanských a prospěšných aktivit je samozřejmě smysluplnou nadstavbou. Měla by ale souviset s tématy, která si firma definuje jako důležitá. A je už na ní, zda je realizuje vlastními aktivitami nebo podporou neziskových a jiných organizací, které se touto činností dlouhodobě zabývají. Ideálně by se měla na svá důležitá témata soustředit systematicky a využívat přitom i vlastní expertízu. Snáze se tak podaří situaci zlepšit a často z toho plyne prospěch i pro samotnou firmu.

    Klasickým příkladem je investice do vzdělání, které se firmě vrátí v podobě kvalitních uchazečů o práci. Oblíbenou aktivitou finančních institucí je zase asistence obyvatelům zbavovat se exekucí. Ty se poté mohou opět zapojit do pracovního procesu a stát se jejich zákazníky. A pro potravinářský průmysl je dnes klíčové investovat do udržování vody v krajině, aby sucho neničilo nejen přírodu, ale i úrodu.

    5. Přináší udržitelné inovace

    Naprosto udržitelnou firmu bychom dnes bohužel hledali marně. Všechny organizace mají nějaké negativní dopady a omezit je všechny na nulu, není prakticky možné. Udržitelné firmy své nedostatky sice znají a snaží se je snižovat, ale tím to u nich nekončí. Především totiž hledají inovativní způsoby, jak se jim úplně vyhnout. Odpovědná firma se tak zabývá sociálními a environmentálními otázkami i v rámci manažerských strategií, vývoje atd. A hledá tak cesty, jak poskytovat výrobky nebo služby bez produkce odpadu, emisí skleníkových plynů nebo podněcování ke konzumerismu.

Kontakt

spojte se s námi ještě dnes.

+420 724 294 411

+420 728 076 613

info@fairventure.cz